Articles

Radionice-KOLOVOZ 2014

Posted in Ostale radionice

Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet Osijek
Katedra za neurologiju i nastavna baza
Medicinskog fakulteta J.J. Strossmayera u Osijeku
Psihijatrijska bolnica Rab
KBC Osijek Klinika za neurologiju
Pamel d.o.o. Zagreb


Organiziraju radionicu:
Osnove neurofeedback terapije
Praktički dio i vježbe biti će na aparatima NeXus 10 i  NeXus 32 (QEEG)

Mjesto održavanja: Psihijatrijska bolnica Rab
Vrijeme održavanja:  28-30. kolovoza, 2014.