Comby EEG kape

Posted in EEG kape i elektrode

Comby EEG kape koriste se za snimanje EEG potencijala.

Proizvode se isključivo u skladu  s Internacionalnim 10-20 sistemom ili djeloimičnim 10-10 sistemom, što znači da:

- Comby EEG kape izrađene su u  šest različitih  veličina  koje pokrivaju sve veličine od najvećeg do najmanjeg opsega glave ili jasnije:

  • tri veličine za djecu (+ kapa sa 10-14 elektroda za dojenčad)
  • tri večličine za odrasle (u slučaju da dijete ima opseg glave kao odrasli upotrebiti će se kapa za odrasle)

- Određena  elektroda uvijek detektira određenu regiju mozga , ovisno o veličini glave( njenom opsegu). Kao priručno pomagalo za određivanje veličine kape koristi se mjerna traka koju isporučujemo sa svakom kapom.

- Prema zahtjevu naručitelja  kape mogu biti proizvedene sa različitim brojem elektroda tj.  od 10- 42.  

Proizvodimo Comby EEG kape sa pozlaćenim elektrodama i elektrodama od sinteriranog srebrnog klorida (Ag/AgCl), koje su danas najkvalitetnije  za detekciju bio potencijala mozga. Imaju nisku impedanciju i autopotencijal.Njihova kvaliteta  odražava se u odličnoj selektivnosti i stabilnosti.

Za snimanje EEG-a sa obje vrste elektroda mogu se koristiti kontaktni elektrovodljivi gelovi različitih proizvođača.
Snimci su tehnički vrlo kvalitetni.

Comby EEG kape  na aparat se priključuju direktno pomoću 25-pinskog konektora  ako takav postoji na priključnoj glavi uređaja, ili pomoću adapter kabela ako ne postoji.

Uobičajeno kape se pričvršćuju ispod brade, a za osjetljive pacijente ili za dugotrajna snimanja  kape se pričvršćuju  pomoću prsnog pojasa.

Veličine

ODRASLI:
  • zelena 57-62
  • crvena 52-57
  • žuta 47-52
DJECA:
  • zelena d 42-47
  • crvena d 37-42
  • žuta d 32-37
DOJENČAD:
  • žuta d 10 sa 10 elektroda

Postavljanje

Kape se odabiru prema opsegu glave, koji se mjeri posebnim priloženim mjerilom.
 
Odgovarajuća kapa postavi se na glavu ispitanika. Svaku elektrodu malo odignuti od glave i ispod elektrode aplicirati kontaktni elektroprovodljivi gel, pomoću šprice sa plastičnim nastavkom (aplikatorom), koji ujedno služi za razmicanje kose i laganu i abraziju kože. Gel se mora aplicirati samo ispod elektrode (ne oko elektrode, zbog mogućeg kratkog spoja).
 
Nakon završenog postavljanja kape pričekati 1 - 2 minute i zatim započeti snimanje.

Učvršćivanje (fiksiranje)

EEG kapa  se može učvrstiti pomoću "čičak" držača vezujući ih pod bradu ispitanika (za rutinska snimanja), ili fiksirati držače kape na pojas, koji se ispitaniku stavi oko prsa ispod ruku (kod osjetljivih pacijenata, djece, dugotrajnih snimanja).

Spajanje

Ako na aparatu postoji 25 PIN-ski konektor spaja se direktno.
Ako na aparatu ne postoji 25 PIN-ski konektor spaja se pomoću adaper kabela sa DIN ili 2mm utikačem.

Održavanje

Nakon završenog snimanja kapu oprati u toploj vodi sa laganim rastvorom tekućeg dezinfekcijskog deterđenta za ruke (Plivasept). Sa vatom na štapiću očistiti eventualni zaostali sloj gela na svakoj elektrodi. Isprati i osušiti u ručniku i ostaviti da se potpuno osuši za naredni dan.
 
Obratiti pozornost na zaostali sloj gela i ne dozvoliti da se isti osuši u elektrodi, jer stvara visokootporni sloj koji onemogućava snimanje. Po potrebi kape sterilizirati u plinskoj sterilizaciji.

Elektrode

Elektrode su izrađene od:
•    Ag/AgCl (sinterirane) pločica
•    Pozlaćena pločica