Elektrode

Posted in EEG kape i elektrode

Elektrode imaju višestruku namjenu:

- EEG snimanje
- EP (evocirani potencijali)
- Neurofeedback trening
- Elektroda za premoštenje kod prekida elektrode na Comby EEG kapi

Elektrode su izrađene od:

- Ag/AgCl pločica
- pozlaćenih pločica.

Boje: bijela, crna, crvena, žuta, zelena i plava