Podrška proizvodnji medicinskih proizvoda

Posted in Novosti

 

Naziv fonda: Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta: "Podrška proizvodnji medicinskih proizvoda" 


Kratki opis projekta: Korisnik je samostalno i u suradnji sa stručnim ustanovama razvio nekoliko proizvoda za potrebe neurofiziologije, psihofiziologije, fizikalne medicine i rehabilitacije. Specifični cilj projekta bio je otkloniti postojeće nedostatke i proširiti kapacitete postojeće poslovne jedinice. Glavni elementi projekta bili su: definiranje tehničkih zahtjeva alata, priprema dokumentacije, provođenje postupaka nabave, kupnja i instalacija alata za proizvodnju te sustava za grijanje/hlađenje poslovnog prostora 


Ciljevi i očekivani rezultati projekta: četiri nova alata instalirana i puštena u rad u radionici Korisnika; sustav grijanja/hlađenja instaliran i pušten u rad. Navedeno će rezultirati izradom proizvoda viših tehnoloških zahtjeva i povećanjem asortimana te omogućiti daljnje praćenje zahtjeva medicinskih normi u proizvodnji kao i stvoriti primjerenije uvjete za rad. Projektni ciljevi uključuju i stvaranje predispozicija za izlazak na nova tržišta, jačanje ponude te općenito veći broj narudžbi i kupaca, ukupnih prihoda i broja zaposlenih. 


Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

ukupna vrijednost projekta - 513.134,48 kuna;
iznos koji sufinancira EU - 300.000,00 kuna 

Razdoblje provedbe projekta: 18. rujna 2017. - 18. ožujka 2018. 

Kontakt osoba: Marko Pavić 

Relevantne poveznice: www.strukturnifondovi.hr