Zajedno do fondova EU

Posted in Novosti


         


Certifikacijom do tržišta

 

Naziv fonda: Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta: "Comby EEG kape na tržištu SAD-a uz FDA certifikat – KK.03.2.1.0080 Korisnik: Pamel d.o.o. " 


Sažetak projekta: Predmet ovog projekta je izrada dokumentacije za uspješno dobivanje Odobrenja 510 (k) američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) za proizvode Prijavitelja: EEG Kape, Elektrode i pribor. Rezultat projekta je tehnički dosje koji prati 510 (k) Odobrenje koje FDA zahtjeva kako bi se medicinski uređaj mogao komercijalno distribuirati na tržištu SAD-a, a ima vrlo sličnu namjenu kao i CE oznaka u Europi. Projektom se  investira i u sam proces prijave za Odobrenje 510 (k), aktivnosti usklađivanja dokumentacije tehničkog dosjea nakon prijave FDA-u, te u sva potrebna testiranje proizvoda.

Opći cilj projekta: Ispunjavanjem specifičnog cilja ostvarit će se opći cilj: potaknut će se rast MSP-ova na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima kroz povećanu primjenu normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem i tako osigurati preduvjet za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti MSP-ova. Uvesti će se međunarodno priznata norma te tako doprinijeti da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima za omogućavanje pristupa novim tržištima.

Svrha (cilj) – Specifični ciljevi projekta: Prijavitelj se susreće s potražnjom za COMBY EEG KAPOM na tržištu SAD-a, ali bez Odobrenja 510 (k) FDA (američke Agencije za hranu i lijekove) nije u mogućnosti staviti proizvod na tržište. Zato je cilj projekta povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, kroz aktivnosti projekta dokazati specifičnu kvalitetu, sigurnost, jednostavnost i pouzdanost svojih proizvoda i osigurati preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih normi doprinosi se da Prijavitelj iskoristi prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima kroz dobiveno Odobrenje 510 (k) Agencije za hranu i lijekove iz SAD-a (FDA) za stavljanje na tržište proizvoda EEG KAPA i elektroda iz vlastite proizvodnje Prijavitelja.

Razdoblje provedbe projekta: 31.prosinca 2019 – 30.rujna 2021.

Kontakt osoba: Marko Pavić 

Relevantne poveznice: www.strukturnifondovi.hr 


 

Podrška proizvodnji medicinskih proizvoda

Naziv fonda: Europski fond za regionalni razvoj

Naziv projekta: "Podrška proizvodnji medicinskih proizvoda" 

Kratki opis projekta: Korisnik je samostalno i u suradnji sa stručnim ustanovama razvio nekoliko proizvoda za potrebe neurofiziologije, psihofiziologije, fizikalne medicine i rehabilitacije. Specifični cilj projekta bio je otkloniti postojeće nedostatke i proširiti kapacitete postojeće poslovne jedinice. Glavni elementi projekta bili su: definiranje tehničkih zahtjeva alata, priprema dokumentacije, provođenje postupaka nabave, kupnja i instalacija alata za proizvodnju te sustava za grijanje/hlađenje poslovnog prostora 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: četiri nova alata instalirana i puštena u rad u radionici Korisnika; sustav grijanja/hlađenja instaliran i pušten u rad. Navedeno će rezultirati izradom proizvoda viših tehnoloških zahtjeva i povećanjem asortimana te omogućiti daljnje praćenje zahtjeva medicinskih normi u proizvodnji kao i stvoriti primjerenije uvjete za rad. Projektni ciljevi uključuju i stvaranje predispozicija za izlazak na nova tržišta, jačanje ponude te općenito veći broj narudžbi i kupaca, ukupnih prihoda i broja zaposlenih. 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

ukupna vrijednost projekta - 513.134,48 kuna;
iznos koji sufinancira EU - 300.000,00 kuna 

Razdoblje provedbe projekta: 18. rujna 2017. - 18. ožujka 2018. 

Kontakt osoba: Marko Pavić 

Relevantne poveznice: www.strukturnifondovi.hr

Edukativne radionice

Posted in Novosti

HUBIPP, MENS SANA d.o.o. i PAMEL d.o.o.

organiziraju:


EDUKACIJSKE RADIONICE:

20. do 24. SVIBNJA 2019.

Uvod u biofeedback metodu
Teorija i praksa (16 sati)

Neurofeedback metoda
Teorija i praksa (40 sati)


Vrijeme održavanja edukacije
Neurofeedback metoda

Vrijeme održavanja edukacije
Uvod u biofeedback metodu

Predavači:
Ana Vodanović Kosić, prof.psihologije i neurofeedback terapeut
Ivana Živoder, dipl.med.techn i biofeedback terapeut
Paulina Pavić, dipl.psiholog
Marko Pavić, dipl.oec
Josipa Bosak, mag.psych
dr.sc.Ivana Lučev, psiholog

Radionica su namijenjene: psiholozima, defektolozima, liječnicima, medicinskim sestrama, fizioterapeutima, radnim terapeutima, te ostalim stručnjacima zainteresiranim za primjenu biofeedback i/ili neurofeedback metode.

Cilj radionice
„Neurofeedback metoda“

Usvajanje teorijskih znanja o primjeni NFB metode, stjecanje vještina za rad na NEXUS i sličnim biofeedback/neurofeedback sustavima. Polaznici će po završetku radionice uz superviziju moći provoditi inicijalnu procjenu, određivati protokole, te provoditi neurofeedback tretmane.

Cilj radionice
„Uvod u biofeedback metodu“

Usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o biofeedback metodi, primjeni biofeedbacka u terapijskim tretmanima, tretmanima upravljanja stresom, boli i peak performance tretmanima.

TIJEKOM NEUROFEEDBACK RADIONICE SUDIONICI ĆE STEĆI POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE IZ PODRUČJA

 • Razvoja neurofeedback metode i psihofiziologije
 • Osnova elektroencefalografije i kompjuterske analize EEG-a
 • Mehanizama učinkovitosti biofeedback i neurofeedback metode
 • Dijagnostike mentalnih/neuralnih funkcija/disfunkcija u svrhu neurofeedbacka
 • Funkcionalne interpretacije EEG-a (QEEG): analiza psiholoških i neuroloških nalaza za određivanje neurofeedback protokola, identifikacija korelata EEG abnormalnosti/mentalnih disfunkcija (prema neuro/psihdijagnostici)
 • Neurofiziologije i elektroencefalografije za neurofeedback
 • Moždaniim strukturama i njihovoj funkciji, te biokemijskim/bioelektričnim procesima središnjeg živčanog sustava i njihovim mentalnim korelatima
 • Artefaktima, indikacijama za neurofeedback - specifičnim primjenama NFB-a (ADHD, AUT, depresija, PTSP, ovisnosti, glavobolje, spavanje)
 • Provoditi inicijalnu procjenu i postaviti plan treninga, te odrediti protokole po kojima će se raditi
 • Brizi o klijentima, etici odabira klijenata i završetku treninga
 • Daljnjim edukacijama i supevizijama

CIJENE RADIONICA:

UVOD U BIOFEEDBACK METODU – 1.800 KN + PDV
NEUROFEEDBACK METODA – 4.400 KN + PDV

POPUSTI:
UVOD U BIOFEEDBACK METODU + NEUROFEEDBACK METODA UMJESTO 6.200 KN - 5.500 + PDV
ZA RANU REGISTRACIJU I PLAĆANJE (DO MJESEC DANA PRIJE TERMINA POČETKA RADIONICE)10% POPUSTA

Pribor

Posted in Novosti

Kombi gel - elekrtovodljivi gel, koristi se kao vodljivi medij između kože i elektrode uglavnom za rutinska snimanja.

Ten20 - kontaktna pasta, koristi se kao vodljivi medij između kože i elektrode, uglavnom za specijalna snimanja kao što su dugotrajna EEG snimanja, evocirani potencijali i Neurofeedback trening.

Nuprep - koristi se za čišćenje (abraziju) kože neposredno prije stavljanja vodljivog medija.

Plastični aplikatori - koriste se za alikaciju gela ispod elektrode. Natiče se na injekcionu špricu u kojoj je kontaktni gel. Istovremeno služi za razmicanje kose i laganu abraziju kože.

Više članaka ...